W celu rozpoczęcia szkolenia podstawowego na prawo jazdy kategorii: B, AM, A1, A2, A, należy wyrobić Profil Kandydata na Kierowcę, zwany dalej PKK.

PKK to dokument, który wydawany jest w Wydziale Komunikacji zależnym od miejsca zameldowania. Do jego otrzymania potrzebujesz:

  • zgoda rodzica/opiekuna (do pobrania) jeżeli nie mamy ukończonych 18 lat, wymagany minimalny wiek do uzyskania PKK, to dla kat: B – 18 lat, AM – 14 lat, A1 – 16 lat, A2 – 18 lat, A – 24 lata lub posiadanie prawa jazdy kat. A2 od co najmniej 2 lat.

WAŻNE: szkolenie można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku, przed tym terminem nie ma możliwości wyrobienia PKK.

  • kolorowe zdjęcie 3,5 x 4,5 cm., profil całej twarzy.
  • orzeczenie lekarskie

Badania lekarskie można zrealizować za pośrednictwem OSK Władcy Dróg, u wskazanego przez Nas lekarza lub we własnym zakresie w dowolnej placówce medycznej, która świadczy takie usługi. Koszt badań jest stały i wynosi: 200 zł. Jeżeli zdecydujesz się na ich wykonanie za naszym pośrednictwem, prosimy o kontakt z Nami w celu zapisu na badania. Placówka medyczna, z którą współpracujemy umożliwia bardzo szybkie zrealizowanie badań, bez kolejki i w dogodnym dopasowanym do Was terminie. Zachęcamy do skorzystania z tej opcji. Koszt badań w tym przypadku doliczany jest do ceny kursu, lekarzowi nic nie płacicie.

Kolejny krok to wizyta w Wydziale Komunikacji, zabieramy tam, zdjęcie i orzeczenie lekarskie, dodatkowo zgodę rodziców – jeżeli nie ukończyliśmy 18 lat. Następnie uzyskujemy Profil Kandydata na Kierowcę, z którym możemy rozpocząć szkolenie.